ปูนาไทย

posted on 02 Sep 2012 15:27 by thaipetscute directory Knowledge
ปูนาไทย 
 
ปูนาชนิด S. dugasti แม้จะมีขอบเขตการแพร่กระจายคลอบคลุมถึง41 จังหวัดก็ตาม แต่ก็เป็นปูชนิดเดียวเท่านั้นที่พบมีในภาคอีสาน ด้วยเหตุผลอันนี้ปูชนิดนี้ ครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อว่า Esanthelphusa dugasti ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของปูชนิดชนิดนี้เป็นอย่างดี ปูชนิดนี้ถ้าจะถือว่าเป็นมรดกดินของชนชาวอิสานก็คงไม่ผิด เพราะเป็นทรัพย์ติดแผ่นดินที่คนอีสานมีสิทธิที่จะเก็บเกี่ยวหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่จะใช้ประโยชน์อย่างไรถึงจะคุ้มค่าและยั่งยืน ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองหรือผู้อื่นนั้นขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละท่าน
 


ปูนาแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก

ปูนาจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสัตว์ราคาถูกและหาได้ง่ายในธรรมชาติ เป็นปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ประมงและเกษตรกรรายย่อยในภาคอีสานทุกคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นปูที่มีความสำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนเหล่านั้น

แหล่งที่อยู่อาศัย
 

ปูนาชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามทุ่งนา คันนา บริเวณชายคลอง คันคู และคันคลองชลประทานต่าง ๆ โดยมีแหล่งอาหารและน้ำเป็นปัจจัยหลัก ลักษณะและตำแหน่งของรูปูนาจะแตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่ ดินฟ้าอากาศและน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต บริเวณที่มีน้ำปูจะขุดรูในที่ ๆ น้ำท่วมไม่ถึง รูปูจะเอียงเล็กน้อยและไม่ลึกนัก ปากรูจะอยู่เหนือน้ำ หรือต่ำกว่าระดับน้ำเล็กน้อย เพื่อความสะดวกในการเข้าออก รูปูส่วนใหญ่จะเป็นแนวเอียง 30-60 องศากับแนวระดับ รูจะตรง ไม่คดเคี้ยว ในที่ ๆ มีความชื้นสูงหรือบริเวณที่มีระดับน้ำตื้นมากรูปูจะไม่ลึกและมีรูขนาดไปกับพื้นดิน

ตามทุ่งนาที่มีน้ำเฉอะแฉะ เช่นระยะหลังการเก็บเกี่ยว ปูจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นนามีความลึกประมาณ 1 เมตร ในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พื้นนาแห้ง ดินขาดน้ำ ระดับน้ำใต้ดินลึก ปูจะขุดรูทำมุมกับแนวระดับลึกมาก และจะลึกที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมและใช้ดินปิดปากรูเพื่อรักษาความชุ่มชื้นภายในรู หรือไม่ก็อพยพจากท้องนาไปยังหนองน้ำใกล้เคียง ในกรณีที่เกิดฝนตก เกิดอุทกภัย น้ำท่วมคันนา ปูจะหลบอาศัยเกาะอยู่ตามกอหญ้าริม ๆ น้ำ โดยใช้ก้ามเกาะต้นหญ้าพยุงตัวลอยอยู่ในน้ำ

การผสมพันธุ์

เมื่อปูเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ขนาดประมาณ 20 มิลลิเมตร อายุ 90 วัน หรือลอกคราบประมาณ 7-9 ครั้ง ปูเพศผู้จะมีก้ามซ้ายซ้ายใหญ่กว่าก้ามขวาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนท้องที่เรียกว่าจับปิ้งจะมีฐานกว้างปลายเรียวแหลมคล้ายตัวที ส่วนเพศเมียก้ามเล็ก ก้ามทั้งสองมีความแตกต่างกันไม่มาก จับปิ้งที่มีลักษณะเล็กเรียวในระยะที่ยังไม่สมบูรณ์เพศ (ที่เรียกว่าปูกะเทย) ก็จะขยายเป็นแผ่นกว้างครึ่งวงกลมเกือบเต็มส่วนท้อง ปลายมน ที่ขอบมีขนละเอียดเพื่อประโยชน์ในการอุ้มไข่ เมื่อเปรียบเทียบขนาด ถ้าอายุเท่ากันปูเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าปูเพศเมียเสมอ

เมื่อเข้าฤดูฝนปูจะออกจากรูเพื่อหาอาหาร ตามแหล่งน้ำ และผสมพันธุ์ ในฤดูผสมพันธุ์ปูเพศเมียจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดุ เมื่อตัวผู้เข้าใกล้ ปูเพศผู้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงอาการปกป้องตัวเอพร้อมกับไล่ปูเพศเมียเป็นระยะ ๆ เมื่อได้จังหวะ ปูเพศผู้ตัวจะขึ้นคร่อมและใช้ขาเดินคู่ที่ 2-4 พยุงปูเพศเมียไว้ข้างล่าง การจับคู่ในลักษณะนี้จะดำเนินต่อเนื่องกันประมาณ 3-4 วัน จนกระทั้งปูเพศเมียลอกคราบ ในช่วงที่ปูเพศเมียกระดองนิ่มนี้ ปูเพศผู้จะทำหน้าพะยุงปูเพศเมียไว้ เพื่อไม่ให้ปูเพศเมียที่ตัวนิ่มและบอบบางนั้นได้รับอันตราย ทำหน้าที่ปกป้องถ้ามีศัตรูเข้าใกล้ เมื่อจะผสมพันธุ์ ปูเพศผู้จะจับปูเพศเมียหงายกลับเอาด้านท้องขึ้น และสอดตัวเข้าไประหว่างจับปิ้งของปูเพศเมีย เพื่อสอดอวัยวะสืบพันธุ์ ที่อยู่บริเวณโคนขาคู่ที่4 ข้างละ1 คู่ คู่บนมีลักษณะ เรียวแหลมและ เล็ก ทำหน้าที่เป็นท่อทางเดินของน้ำเชื้อเพศผู้ ส่วนคู่ล่างหนามที่โคนจะทำหน้าที่ยึดให้หน้าท้องของปูเพศผู้ติดกับปูเพศเมีย และมีกลไกสำหรับฉีดน้ำเชื้อผ่านอวัยวะคู่บนเข้าสู่รูเปิดของปูเพศเมีย (gonopore) ที่บริเวณหน้าอก (ใกล้โคนขาคู่ที่สาม)ใต้จับปิ้งซึ่งมีสองรู เพื่อไปเก็บไว้ในถุงน้ำเชื้อ (spermatophore) ที่อยู่บริเวณปลายสุดของรูเปิดของปูเพศเมีย ขั้นตอนการผสมพันธุ์นี้จะกินเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง น้ำเชื้อของปูเพศผู้ที่เก็บไว้ในปูเพศมีนี้จะมีสามารถมีชีวิตประมาณ 3-4 เดือน

ปูเพศเมียเมื่อได้รับน้ำเชื้อเพศผู้เรียบแล้วก็จะกลับตัวอยู่ในท่าปกติ ปูเพศผู้ยังคงเกาะหลังปูเพศเมียต่อไปอีกประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ความคุ้มครองปูเพศเมียจนกว่าปูเพศเมียจะแข็งแร็งและสามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติ จึงละจากปูเพศเมียออกไปหากินตามแหล่งน้ำหาอาหาร เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ตัวเอง เพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับเผชิญกับชีวิตในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคมซึ่งอากาศเย็นและมีอาหารจำกัด วิธีที่ปูนาใช้ปฏิบัติและได้ผลดีจนกลายเป็นกิจกรรมหนึ่งในวิถีชีวิตของปูนา คือการลงรูจำศีลในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ในช่วงนี้ปูจะไม่กินอาหารและไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงานที่มีอยู่จำกัด ปูจะขึ้นจากรูออกมาหากินอีกครั้งหนึ่งเมื่อ เมื่อระดับน้ำลดปู ซึ่งเป็นช่วงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ วัชพืชต่าง ๆ งอกงาม และจะเริ่มผสมพันธุ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นฤดูฝนตามวิธีชีวิตปูนาต่อไป

ฤดูวางไข่

ปูนาจะวางไข่ปีละครั้งในช่วง เดือนกุมพาพันธุ์-กรกฎาคม โดยมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าน้ำนั้นจะมาจากน้ำฝนหรือจากชลประทาน ปูเพศเมียเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะขุดรูใหม่หรือซ่อมรูเก่าที่มีอยู่ตามคันนาสูงจากระดับน้ำ หรือตามทุ่งวนาที่น้ำไม่ขัง เพื่อเตรียมอุ้มไข่ และจะไม่ลอกคราบจนกว่าไข่จะฟักเป็นตัว

การพัฒนาของไข่

เมื่อได้รับการผสมจากปูเพศผู้แล้ว ไข่จะเริ่มพัฒนาอยู่ภายในช่องว่างภายในตัวระหว่างกระดอง การพัฒนาของไข่แบ่งได้เป็น สี่ ระยะดังนี้คือ

ระยะที่ 1 รังไข่ยังไม่พัฒนา มีลักษณะเป็นเส้นยาวแบน 2 เส้นแซกอยู่ระหว่างช่องว่างภายในลำตัว ตามขอบกระดองด้านหน้าบน
ระยะที่ 2 รังไข่ขยายใหญ่ คลุมช่องว่างภายในลำตัวประมาณร้อยละ 10-20 ไข่เริ่มมีสีครีม หรือเหลืองอ่อน
ระยะที่ 3 รังไข่เริ่มขยายตัว ขดไปตามช่องว่างภายในลำตัวคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 20-70 ไข่มีสีเหลืองอ่อน
ระยะที่4 รังไข่พัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ แผ่เต็มช่องว่างภายในลำตัว ผิวมันวาว แยกเป็นเม็ดมีสีเหลืองแก่ หรือส้ม

ไข่เมื่อพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ เมื่อแยกเป็นเม็ดแล้วจะถูกส่งออกไปตามท่อนำไข่เพื่อผสมกับน้ำเชื้อเพศผ็ผู้ที่จะถูกขับออกมาจากถุงเก็บน้ำเชื้อ ไข่ที่ผสมแล้วจะถูกขับออกมาทางรูเปิดที่หน้าอก รยางค์ที่2-5 จะผลิตสารเหนียวออกมายึดไข่ติดไว้กับขนของรยางค์ทั้งสี่คู่ ที่มีลักษณะเป็นแผงคล้ายขนนก ที่จับปิ้งหน้าท้อง ปูแต่ละแม่จะมีไข่ประมาณ 65-2,440 ฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดปู แม่ปูขนาดกระดองกว้างประมาณ 30-50 มิลลิเมตรจะมีไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 700 ฟอง
ประมาณ 10-12 วัน ไข่ที่ผสมแล้วที่ติดกับจับปิ้งในบริเวณหน้าอกก็จะฟักเป็นลูกปูขนาดเล็ก (ภาพที่ 6) แต่ลูกปูเหล่านี้คงเกาะอาศัยอยู่กับจับปิ้งอยู่ โดยแม่ปูจะใช้รยางค์ที่บริเวณหน้าท้องโบกพัดกระแสน้ำมีอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงตัวอ่อน ประมาณ 20-23 วัน ลูกปูก็จะลอกคราบ เป็นลูกปูวัยอ่อนที่มีลักษณะครบถ้วนเหมือนพ่อและแม่ เมื่อแม่ปูเห็นว่าลูกปูแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตด้วยตัวเองแล้ว ก็จะใช้ก้ามเขี่ยลูกปูให้หลุดออกจากจับปิ้ง แต่ถ้าสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะ เช่นไม่มีน้ำ หรือแล้งเกินไป การพัฒนาของลูกปูในช่วงนี้อาจจะช้า บางครั้งอาจจะยึดเวลาอีก 1- 2 เดือน ถึงจะลอกคราบ แม่ปูถึงจะเขี่ยออกจากจับปิ้ง

การกินอาหาร

ปูนากินอาหารทุกชนิด ตั้งแต่สารอินทรีย์ในดินจนกระทั้งพืชหรือสัตว์ที่มีชีวิตและตายแล้ว ด้วยเหตุนี้ปราชญ์ชาวบ้านในภาคอีสานจึงมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่า ปูนามีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยทำให้ระบบนิเวศน์ในแผ่นดินอีสานเกิดความสมบูรณ์ เพราะปูนามีระบบย่อยอาหารที่สามารถดูดซึมสารอินทรีย์จากดินได้ ดังนั้นปูนาสามารถกินดินที่มีสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยได้โดยตรง สัตว์ที่เป็นอาหารของปูนาในธรรมชาติได้ แก่ ไรน้ำ ลูกน้ำ กุ้งฝอย ลูกหอย ปลาขนาดเล็ก และตัวอ่อนของแมลงที่เจริญเติบโตในน้ำ รวมทั้งปูด้วยกันที่มีขนาดเล็กหรือที่กำลังลอกคราบ สำหรับพืชปูจะกินพืชที่มีลำตันอ่อน เช่นต้นข้าว หญ้าและวัชพืชน้ำต่าง ๆ ปูนาส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืน

น่าสนใจครับพี่น้อง 
 
- INDIVIDUAL HEALTH INSURANCE PLANS

- COMPARING HEALTH INSURANCE OPTIONS

- ANDROID JELLY BEAN REVIEW

- HEALTH CARE OF YOURSELF EVERY DAY

edit @ 5 Feb 2013 11:07:58 by เจสสิก้า

Comment

Comment:

Tweet

֮鷨죬ڡ<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html"></a> ֳоҰףիԼ®1948ڸʡ÷壬ŵ֮ΪЭ£н黭Ժ£Э黭Ժפ黭ʦ
http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html

#831 By (27.153.251.97|27.153.251.97) on 2015-03-24 15:23

hello
it's good posting.
http://104.dbt.xyz

#830 By http://104.dbt.xyz (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-25 19:10

hi
that's nice posting.
http://ok.xyz2017.info

#829 By http://ok.xyz2017.info (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-25 00:53

hi
it's nice posting.
http://ok.xyz2009.tw

#828 By http://ok.xyz2009.tw (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-24 19:39

Is that true? Ill spread this information. Anyway, nice posting.
http://dvd.xyz2009.tw

#827 By http://dvd.xyz2009.tw (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-11-10 14:06

<a href="http://www.celebrityvidz.com/toto-el80009-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%8C%96%E7%B2%A7%E9%8F%A1-%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC-%E6%B4%97%E9%9D%A2%E6%89%80%E7%94%A8-%E3%81%B2%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%A3%9A%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E8%B6%85%E6%BF%80%E5%BE%97100%E6%96%B0%E5%93%81-p-3380.html">TOTO EL80009 ϥƥR ȥ ϴ Ҥ亮` ã100%Ʒ</a>

#826 By http://www.joescuteclub.com/%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%83%8D-sonne-c-356.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-17 20:48

<a href="http://www.ams-consultancy.com/%E3%83%99%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82 %B1%E3%82%A2-swimava-c-128_220_419.html"> `եƥ`å ٥ө` ٥ө` Swimava</a>

#825 By http://www.lhxye.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-13 00:32

<a href="http://www.exclusivelivestock.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3 %83%AA%E3%83%B3-%E4%B8%87%E5%B9%B4%E7%AD%86-gl09-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3 %82%A4%E3%83%80%E3%83%BC-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7 %E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3-%E6%AD %A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E6%9C%80%E6%96%B0%E4%BD%9C-p-1468.html">󥯥 P GL09 饤` 쥯 ޥ ҎƷ</a>

#824 By http://www.lhxye.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-218.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-12 15:41

<a href="http://www.louisvilleroofer.net/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%83%88%E3%83 %9F-toyotomi-c-18_122.html">՚囷C vBƷ ȥȥ TOYOTOMI</a>

#823 By http://www.mightysight.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-09 15:15

<a href="http://www.celebrityvidz.com/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC %E3%83%AB%E6%B7%B7%E5%90%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AC %E3%83%90%E3%83%BC-c-16_32_255.html">å ߿?ˮ˨ `` ۩`ϥ󥰥Щ`</a>

#822 By http://www.joescuteclub.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-07 21:10

<a href="http://www.veilofsin.com/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%89-%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-c-70.html">㥤 ˥` ٥ө``</a>

#821 By http://www.joescuteclub.com/%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%9F-swami-c-358.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-04 12:24

<a href="http://www.poisonousparagraphs.com/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-c-54.html">å` åץ Ҥʤ</a>

#820 By http://www.h2orepipe.com/%E7%85%A7%E6%98%8E%E5%99%A8%E5%85%B7-c-6.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-03 22:35

<a href="http://www.repentbelieve.com/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B %E3%83%83%E3%82%AF-panasonic-c-5_177.html">kC ѥʥ˥å PANASONIC</a>

#819 By http://www.nomoneydownprograms.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-03 03:53

<a href="http://www.obama-wire.com/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-c-3.html">? ۤꤿ</a>

#818 By http://www.catrionaholt.com/%E7%82%8A%E9%A3%AF%E5%99%A8-c-175.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-26 08:24

<a href="http://www.theaugustteens.com/">Ʒ Ʒ</a>

#817 By http://www.alzanjani.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-24 02:31

<a href="http://www.wildsidepaint.com/֥Ʉe-c-25.html">֥Ʉe</a>

#816 By http://www.affiliateisrael.com/ (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-08-22 01:53

Digital technology has changed the way we interact with everything from the games we play to the tools we use at work. Designers of digital technology products no longer regard their job as designing a physical object?beautiful or utilitarian?but as designing our interactions with it.

#815 By (27.150.234.20|27.150.234.20) on 2014-08-14 00:27

http://www.gmsshop.com/imkcollective/201481117402652184.html <a href="http://www.gmsshop.com/imkcollective/201481117402652184.html">˥`Х ֥`</a> ˥`Х ֥` http://www.gmsshop.com/imkcollective/201481117402652184.html <a href="http://www.gmsshop.com/imkcollective/201481117402652184.html">˥`Х ֥`</a> ˥`Х ֥` http://www.gmsshop.com/imkcollective/201481117402652184.html <a href="http://www.gmsshop.com/imkcollective/201481117402652184.html">˥`Х ֥`</a> ˥`Х ֥`

#814 By (36.248.187.81|36.248.187.81) on 2014-08-13 00:21

gϤ뤷ƥɤޤЦȤϤޤ󡣥ȤΤӤʹä٤ƤΤʤΤĸһwФӤμβФΈˤƤһȤϲע˴ʤԤäȡޤ쿼ޤ
http://www.askehoj-vagt.dk/stylese/casio/index.html

#813 By http://www.askehoj-vagt.dk/stylese/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-11 17:25

Ůϡoutlook 2010 ˤäƷdz˶ΤäΥ쥤`ʤ¤vƤϳ󥬤餦gˤ핤ϤϤ뤫٤ʤ٤ʤyξS֤βϡMoldiness ˤޤΤǡݩ`Ȥä롣ɤ餫ʤΥ`ѩ`ץԊ犥Ω`ȥŮοƤޤäprefe'ed ͨƟ褦ʹϡ쏈ԤΥƩ`ȥȤ椹벻ҪԼMZӛ????뤿vBƤե饰ȤSɤǤޤ
<a href="http://www.lyngby-stadion.dk/bilderse/casio/index.html" ></a>

#812 By http://www.lyngby-stadion.dk/bilderse/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-11 16:41

Υ饹 A _ʥ󥿥ˤĤƥȥå`ʙCͨ餯ȤǤޤʤμɤǥ٥åɤ˺ӋvBƥˤĤԷ롢ʤΥ``eżߤӹϤʤȤǤޤ٥åɤߤʤ@ϡ swift ιǰ 3 Ĥ 5 ĤΥޥåȥ쥹ΤĤ˥ǥ` 󥸥ԔˤĤƌgʩ 󥸥󤫤य gps ǥХ֤äƤ󥸥򅧼뤿˵ä뤳ȤǤޤLȤˡɫϤˤʤ뤢ʤΥХåȤLrgʾޤؘЩ`ǥʩ`RR롸ݥåסQλä˷dz˽
http://www.vot-opleiding.be/feifrepse/casio/index.html

#811 By http://www.vot-opleiding.be/feifrepse/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-11 12:11

<a href="http://www.catrionaholt.com/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%BA-%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E5%99%A8-c-177.html">` / o</a>

#810 By http://www.catrionaholt.com/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E5%AE%B6%E9%9B%BB-c-190.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-10 09:49

ХåڲgϡȫΥᥫ˥Ϥ餯ֽԤ⤷ʤ󥯤ޤƤ^????Ƥ륷ꥳʥΥ쥯ȥ˥ ХåǤ|ꥢΥ֥ɤΥĥ`Х ȥ `Ҋ 1938 ˡƤwФˤäƤ˥󥹥ȴӰ뼃ʸ˚ݤΥ` ǥ åϤʤηdzRƊXI`Υȥ򌝏ꤹ뤿u줵Ƥޤ
http://www.engelsborghallerne.dk/lehmanadse/casio/index.html

#809 By http://www.engelsborghallerne.dk/lehmanadse/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-07 20:42

ԽΥǥԣ뵳ơLV Ϻg˥ХåIAʥåǤؔxk˽ζयܤxĤʥǥԡҡ λ؏ͤDZڵĤʉӤνYȤƤ׹ܤӑƤΤǤΤ褦ʥ``ɤǬFÿܤ_ʼȡäΆ} try ȤŒgय (य)kˡ
<a href="http://www.diner-prive.be/bilderse/casio/index.html" ></a>

#808 By http://www.diner-prive.be/bilderse/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-07 16:45

<a hrefs="http://www.negnoirrecords.com/">֥饦</a>

#807 By http://www.12floorsup.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-05 17:11

<a href="http://www.nyplpostcard.com/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%BC-stella-mccartney-c-210.html">ƥޥåȥ˩` 󥰥饹</a>

#806 By http://www.missionbeyondtours.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-01 15:19

<a hrefs="http://www.datetalent.com/%E3%82%B1%E3%83%88%E3%83%AB-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88-c-66.html">⟹ ȥ ݥå</a>

#805 By http://www.tulsarosebowl.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-30 04:49

<a hrefs="http://www.keithcolvin.com/"></a>

#804 By http://www.tulsarosebowl.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-4.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-29 12:22

<a href="http://www.carversonthe.net/lsa-aurelia-carafe-20l-tla1532-pu-1-p-425.html">ƥꥢ</a>

#803 By http://www.blackhorns.net/ (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-07-25 02:48

<a href="http://www.modelsuperportal.net/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%B3-token-c-111_141.html">http://www.modelsuperportal.net/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%B3-token-c-111_141.html</a>

#802 By http://www.ddautotransport.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-300.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-19 20:48

<a href="http://www.bioplastiapanama.com/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC-stussy-c-9.html">STUSSY Sweat Sweater</a>

#801 By http://www.laurenfatzinger.com/%E3%82%AC%E3%82%B9%E7%82%8A%E9%A3%AF%E5%99%A8-c-25.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-15 17:50

<a href="http://www.jevaisvousaider.com/%E3%83%A9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88-c-30.html">饿󥫩`ڥå Lष`ڥå</a>

#800 By http://www.stop-recoveryradio.com/%E4%B8%89%E6%B4%8B-sanyo-bag-c-310.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-15 08:31

<a href="http://www.homegymbuyersguide.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB-porter-girl-c-219_223.html">YOSHIDA ݩ``` `</a>

#799 By http://www.pickardadvertising.com/%E3%82%BD%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%8A-solatina-c-47_68.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-13 04:14

<a href="http://www.beltranassociates.com/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81-coach-c-5.html">` ؔ</a>

#798 By http://www.hoofplate.com/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A8-chloe-c-50.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-12 09:45

<a href="http://www.albcool.com/">ީ`å</a>

#797 By http://www.codytorgerson.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-11 17:08

<a href="http://www.simulationsintl.com/%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC-von-zipper-c-13.html">ܥ󥸥åѩ` SKITCH</a>

#796 By http://www.chaudierefleurie.com/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0-random-c-1_30.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-09 14:43

<a href="http://www.humeurencouleur.com/%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3kenneth-jay-lane-c-44.html">http://www.humeurencouleur.com/%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3kenneth-jay-lane-c-44.html</a>

#795 By http://www.lr3webdesign.com/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%AF-rimowa-c-163.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-08 17:11

<a href="http://www.texaskayakfishingschool.com/">ե</a>

#794 By http://www.lappartdesbeurettes.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96--c-53.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-08 12:57

<a href="http://www.janetsorensen.com/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC-c-36_37.html">ȥɥ ץ ʥ륷`</a>

#793 By http://www.bizll.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-19.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-07 05:16

<a href="http://www.sakuracorp.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%82%AB%E8%A1%8C-%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%82%B3-c-358_361.html">ݩ`` 饤</a>

#792 By http://www.hoofplate.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-06 18:17

<a href="http://www.eclarus.com/%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%83%A2%E3%83%88-mikimoto-c-96.html">ߥ եȥƥ</a>

#791 By http://www.bigmoneyaz.com/%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B9-c-5_28.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-05 16:24

<a href="http://www.nstreetcafe.com/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB-dior-c-139.html">ǥ` ͥå쥹</a>

#790 By http://www.sepalpharma.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-05 11:09

Nike Jordan 1 Baratas
chanel Хå `󥢥饦
Louis Vuitton
chanel ܥ Lؔ
Jordan Retro 11 Baratas
Louis Vuitton ؔ Ӥ

#789 By http://vdenhexpo.com/lv/UnBN5/ (183.228.73.162|183.228.73.162) on 2014-07-04 11:02

<a href="http://www.rolmasz.com/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC-tiffany-c-615.html">Tiffany ֱ</a>

#788 By http://www.gaoke88.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-197.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-04 04:07

Is that true? Ill spread this information. Anyway, nice posting.
http://xyzܛwaoվ.dbt.tw

#787 By http://xyzܛwaoվ.dbt.tw (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-07-03 18:59

<a href="http://www.maviejder.com/transform-c-14_48.html">TRANSFORM Carbon</a>

#786 By http://www.nordreisa-sbf.com/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-dakota-c-97.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-03 00:14

<a href="http://www.rolmasz.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%82%A2%E8%A1%8C-c-367_409.html">ݩ`` 參Х ` `</a>

#785 By http://www.gaoke88.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-197.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-02 17:51

<a href="http://www.internetmarketing-solution.com/">ꥹ ǥ`</a>

#784 By http://www.ctnotarypublic.com/-c-234_248_252.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-02 12:35

<a href="http://www.willa-zakopane.com/%E8%B2%A1%E5%B8%83%E5%B0%8F%E7%89%A9-c-1_2.html">BVLGARI ``</a>

#783 By http://www.waeronautica.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-c-158.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-02 00:43

<a href="http://www.china-julong.com/hello-kitty-c-221_244.html">Swarovski Х󥰥</a>

#782 By http://www.reginemultimedia.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-02 00:09