ทำความเข้าใจเกี่ยว เเมลงสาป
 
     ผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าพฤติกรรมของพวกมันอย่างนึงครับถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นเนี่ย ถ้าเราไล่มันมันจะหนีเกือบทุกชนิดเเหละครับ ผมเคยไล่งูมันเห็นเราเดินเข้ามายังหนีเลย เเต่ไอ้บ้านี้ยิ่งไล่มัน ยิ่งตามครับไม่รู้มันเป็นอะไรของมัน
 
         แมลงสาบ เป็นแมลงดึกบรรพ์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานประมาณ 250 ล้านปี โดยสันนิษฐานจากหลักฐานซึ่งเป็น ฟอสซิล (fossil) ที่ถูกค้นพบ ตามการจำแนกแมลงทางวิทยาศาสตร์แมลงสาบถูกจัดกลุ่มไว้ในชั้น (class) Insicta, อันดับ(order) Orthoptera แต่บางครั้งพบว่าในตำราบางเล่มแมลงสาบอาจจะถูกจัดอันดับ Dictyoptera หรือ Blattodea ก็ได้ ซึ่งการจำแนกที่ แตกต่างกันเหล่านี้เกิดขึ้น จากการใช้ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน มาใช้ในการจำแนก แมลงสาบถูกจำแนกย่อยเป็นวงศ์ (family) ต่างๆกันได้ 5 วงศ์ คือ Blattidae, Blatteidec, Blaberidae, Cryptocercidae และ Polyphagidae จนกระทั่งปัจจุบันนี้ แมลงสาบ ที่พบทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ชนิด


        แมลงสาบ มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งอาจจะติดไปกับสินค้าจำพวกหีบห่อหรือลังไม้ที่ขนส่งไปทางเรือหรือรถบรรทุก อย่างไรก็ตามยังคงพบ แมลงสาบ ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนมากกว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น โดยทั่วไป แมลงสาบ ชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ท่อระบายน้ำ ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ห้องครัวในโรงพยาบาลหรือโรงแรม โกดังเก็บสินค้าทางการเกษตรหรือกระดาษ เป็นต้น  แมลงสาบ ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มืด อบอุ่น และมีความชื้นสูง ลักษณะโดยทั่วไปของ แมลงสาบ มีลำตัวแบนรีเป็นรูปไข่ ความยาวของลำตัวตั้งแต่ 1 ซม. ถึง 8 ซม. มีสีต่างๆกันตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีดำ บางชนิดอาจมีสีอื่นที่ค่อนข้างแปลกตา เช่น สีส้ม หรือสีเขียวก็ได้ โดยทั่วไป แมลงสาบตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้ หัวของแมลงสาบมีลักษณะคล้ายผลชมพู่ คือ ด้านบนป้านส่วนด้านล่างเรียวลง และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ส่วนหัวจะติดกับส่วนอกโดยมีส่วนคอเล็กๆเชื่อมอยู่ แมลงสาบ อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้
 
 
         โดยปกติพวกที่มีปีกเจริญดีจะมีปีก 2 คู่ ปีกคู่แรกจะแข็งแรงกว่าปีกคู่หลัง ทั้งนี้ปีกคู่หลังซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆจะซ้อนทับอยู่ใต้ปีกคู่แรก ปีกของ แมลงสาบ จะปกคลุมลำตัวด้านบนไว้เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แมลงสาบ บางชนิดอาจมีปีกที่กุดสั้น ถึงแม้ว่า แมลงสาบ จะสามารถบินได้ก็ตามแต่โดยทั่วไปแล้วมักเดินหรือวิ่งมากกว่า ทั้งนี้จะบินในกรณีที่ถูกรบกวนเท่านั้น แมลงสาบ มีขา 3 คู่ ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลัง ขาของ แมลงสาบ นั้นมีลักษณะเป็นขาสำหรับวิ่งจึงทำให้ แมลงสาบ วิ่งได้เร็วมาก แมลงสาบ มีหนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย 1 คู่ ซึ่งมีขนเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆหนวด ปากมีลักษณะเป็นแบบดักเคี้ยว แมลงสาบ สามารถกินอาหารได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ แต่ส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว น้ำลาย เสมหะ อุจจาระ กระดาษ หรือแม้แต่ผ้า เป็นต้น แมลงสาบ มีนิสัยชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่าน ชอบออกหากินในเวลากลางคืนและมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ก็มี แมลงสาบ บางชนิดที่ออกหากินในเวลากลางวัน 


        แมลงสาบ มีการเจริญเติบโตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและขนาด วงจรชีวิต (life cycle) ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ไข่ (egg), ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย (nymph), และตัวเต็มวัย (adult) ตัวอ่อนจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยมาก ต่างกันที่ขนาด ปีก และอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้น แมลงสาบ วางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลายฟอง และจะเชื่อมติดกันเป็นกลุ่มด้วยสารเหนียวมีลักษณะเป็นแคปซูล หรือกระเปาะ รูปร่างเหมือนเมล็ดถั่ว (ootheca) รูปร่างลักษณะของแคปซูลจะแตกต่างกับไปไม่แน่นนอนแล้วแต่ชนิดของ แมลงสาบ แมลงสาบ บางชนิดจะนำกระเปาะไข่ติดตัวไปด้วยจนไข่ใกล้จะฟักจึงปล่อยออกจากลำตัว แต่บางชนิดอาจมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (parthenogenesis) ก็ได้ ลักษณะ การวางไข่ของ แมลงสาบ แตกต่างกัน
 
       บางชนิดจะวางไข่ตามซอกมุมหรือในดิน หรืออาจจะวางติดกับฝาผนังบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จำนวนไข่ในแต่ละกระเปาะจะแตกต่างกันตามแต่ชนิดของ แมลงสาบด้วย โดยทั่วไปจะมีประมาณ 16/18 ฟอง แต่อาจจะวางได้หลายชุด บางชนิดอาจจะวางเพียง 4-6 ชุด แต่บางชนิดอาจวางมากถึง 90 ชุด ก็ได้ อายุของไข่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น ปกติไข่จะฟักได้เร็วในที่ๆมีอุณหภูมิสูง ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะมีสีขาวและไม่มีปีก มีการดำรงชีพแบบอิสระ (free living) เมื่อมีอายุได้ 3-4 สัปดาห์ ก็จะมีการลอกคราบเกิดขึ้น การลอกคราบนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย ใน แมลงสาบ ที่มีปีกเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆอยู่ทางด้านข้างของอกปล้องที่ 2 และ 3 และจะค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเจริญเต็มที่เมือเป็นตัวเต็มวัยแต่บางชนิดก็จะมีลักษณะเป็นติ่งยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ตาม บางชนิดก็ไม่มีปีกเลย จำนวนครั้งในการลอกคราบของตัวอ่อนและระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย จะแตกต่างกันตามแต่ชนิดของแมลงด้วย เมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็จะมีการผสมพันธุ์และการวางไข่เกิดขึ้น หลังจากวางไข่หมดก็จะมีอายุต่อไปได้อีกหลายวัน


          แมลงสาบ มีแหล่งกำเนิดในเขตอบอุ่น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายนอกอาคารที่พักอาศัยได้ แมลงสาบ ที่สามารถปรับตัวเข้ามาอยู่ในที่พักของมนุษย์ได้ เรียกว่า domestic species การแพร่กระจายของแมลงสาบเกิดขึ้นจาการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรือ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถติดไปกับห้องเก็บสัมภาระ และห้องครัวในเครื่องบินอีกด้วย ซึ่ง แมลงสาบ ชนิดที่มีความสำคัญคือ แมลงสาบ เยอรมัน และ แมลงสาบ อเมริกัน
ในเขตร้อน มีความหลากหลายของ แมลงสาบ มากกว่าในเขตอบอุ่น สามารถพบได้ตั้งแต่ แมลงสาบ ที่มีลำตัวใหญ่จนถึง แมลงสาบ ที่มีลำตัวขนาดเล็ก แมลงสาบ บางชนิดมีแหล่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้งตามป่า ภูเขา ในถ้ำค้างคาว
 
       ส่วนใหญ่จะอาศัยบริเวณใต้เปลือกไม้ของต้นไม้ที่ตายแล้ว ในท่อนซุงผุ และอยู่ใต้ใบกิ่งไม้ที่ร่วงทับถมบนพื้นป่า บางชนิดจะพบอาศัยอยู่ในเขตแห้งแล้งโดยการหมกซ่อนตัวอยู่ในทราย สามารถพบได้ตามกระสอบ กล่องกระดาษหรือหีบห่อที่มีอาหาร ในร้านซักแห้ง หรือในห้องครัวที่มีการเตรียมอาหาร ร้านอาหาร ตลาด ในกล่องกระดาษที่บรรจุเครื่องดื่มประเภทเบียร์ ซึ่งพบว่ามีตัวอ่อนของ แมลงสาบ อยู่ในขวดเบียร์เพียงขวดเดียวมากถึง 200 ตัว และยังสามารถพบตามเครื่องไฟฟ้า เป็นจำนวนพัน ๆ ตัวโดยที่แมลงสาบเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพที่ไม่มีอาหาร แต่จะกินผิวหนังที่ลอกคราบออกมาและกินซาก แมลงสาบ ตัวอื่นๆที่ตายแล้ว มักจะพบ แมลงสาบ ตามพื้นที่มืดและชื้น โดยมันจะเข้ามาภายในบ้านทางท่อต่างๆ ช่องระบายอากาศ หรือใต้บางประตู


ชอบอยู่เป็นกลุ่ม ตามซอกมุมภายในบ้าน นอกบ้าน ท่อน้ำทิ้งทั้งในและนอกอาคารบ้านเรือน ตามซอกมุมที่อับชื้น ที่การทำความสะอาดเข้าไม่ถึงไม่ชอบแสงสว่าง มักไม่ค่อยพบแมลงสาบในเวลากลางวัน แต่จะออกมาหาอาหารและทำกิจกรรมต่างๆในเวลากลางคืนและในที่มืดแมลงสาบ กินอาหารได้เกือบทุกชนิดมักจะวางกระเปาะไข่ในบริเวณที่ตัวอ่อนจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ง่าย เช่น ตามวอกอับชื้นภายในบ้าน หรือใกล้บริเวณที่มีน้ำและอาหารอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
 
www.powerpestgroup.com
 
น่าสนใจครับพี่น้อง 
 
- INDIVIDUAL HEALTH INSURANCE PLANS

- COMPARING HEALTH INSURANCE OPTIONS

- ANDROID JELLY BEAN REVIEW

- HEALTH CARE OF YOURSELF EVERY DAY

edit @ 5 Feb 2013 11:09:42 by เจสสิก้า

Comment

Comment:

Tweet

yummy GSfuyjfghr2015|tasty GSfuyjfghr2015|scrumptious GSfuyjfghr2015|delectable GSfuyjfghr2015|mouth watering GSfuyjfghr2015|delicious GSfuyjfghr2015|gooey

#385 By http://americasboatingcourse.com/go.cfmindex.cfm (59.58.156.142|59.58.156.142) on 2015-07-10 21:47

you win|won by you|shipped to you

#384 By http://americasboatingcourse.com/go.cfmhttp://www.americasboatingcourse.com/faq.cfm (27.153.184.22|27.153.184.22) on 2015-07-10 05:48

Whats up are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
http://www.kfs.edu.eg/

#383 By http://www.kfs.edu.eg/ (93.38.185.190|93.38.185.190) on 2015-06-17 14:26

֮鷨죬ڡ<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html"></a> ֳоҰףիԼ®1948ڸʡ÷壬ŵ֮ΪЭ£н黭Ժ£Э黭Ժפ黭ʦ
http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html

#382 By (27.153.251.97|27.153.251.97) on 2015-03-24 16:13

This New Year's Eve, my husband (Adam) and I decided to spend the money on something a little different
http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp

#381 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (222.212.121.3|222.212.121.3) on 2015-01-31 02:25

Hey there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
http://www.lifewithoutrobots.com

#380 By http://www.lifewithoutrobots.com (222.77.213.188|222.77.213.188) on 2015-01-19 05:11

Is that true? Ill spread this information. Anyway, nice posting.
http://ok.xyz22.info

#379 By http://ok.xyz22.info (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-08 07:10

hello
it's nice posting.
http://ok.copy-dvd.cc

#378 By http://ok.copy-dvd.cc (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-08 02:18

hi
that's nice posting.
http://ok.dbt.tw

#377 By http://ok.dbt.tw (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-07 22:48

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://ok.xyz2010.info

#376 By http://ok.xyz2010.info (103.40.100.175|103.40.100.175) on 2014-12-07 09:18

<a href="http://www.austinrealestatebank.com/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81- %E6%95%B7%E5%B8%83%E5%9B%A3%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%80%E3%83 %96%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-sybilla-%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83 %A9-caladas-%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%80%E3%82%B9-%E6%95%B7%E3%81%8D%E3 %81%B5%E3%81%A8%E3%82%93%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%80%E3%83%96 %E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-145215 %E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E7%94 %9F%E5%9C%B0-p-311.html">ҎƷ 󲼇⥫Щ` ֥륵 Sybilla ӥ Caladas 󤭤դȤ󥫥Щ` ֥󥰥 145215 ֥` Iã˚SALE</a>

#375 By http://www.trikulanews.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-20 02:23

<a href="http://www.cwedu.net/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0 %E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-c-13.html">˥󥰥å</a>

#374 By http://www.lhxye.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-18 07:57

<a href="http://www.kuchikomi-marketing.com/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-c-11.html">`</a>

#373 By http://www.myslackline.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-11 05:08

<a href="http://www.cockatoomusic.com/%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3-swan-c-1240.html"> SWAN</a>

#372 By http://www.trikulanews.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-11 04:08

hello
that's nice posting.
http://dvd.xyz2017.info

#371 By http://dvd.xyz2017.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-09-09 10:10

<a href="http://www.h2orepipe.com/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC-lovers-c-22.html">ϥ磻󥸥奨` LOVERS `</a>

#370 By http://www.atfstudio.com/%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3-rothco-c-19.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-05 00:33

<a href="http://www.alzanjani.com/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-c-18.html">եå`` ꥹ`</a>

#369 By http://www.safteygame.com/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A8-chloe-c-23.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-25 13:25

<a href="http://www.morganlorenzo.com/%E5%AE%B6%E9%9B%BB%E5%93%81-%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81-c-33.html">Ʒ Ʒ 饤å`</a>

#368 By http://www.animateya.com/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-dakota-c-341.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-22 09:40

<a href="http://www.mdsihosting.com/%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E5%99%A8-%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E8%B2%BB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-c-22.html">˜ʹMå ͥoůC</a>

#367 By http://www.theaugustteens.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%80%9A%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB-asz71c2-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3-nocria-z%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%86%B7%E6%88%BF-2030%E7%95%B3-%E6%9A%96%E6%88%BF-1923%E7%95%B3bfont- (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-16 13:50

Digital technology has changed the way we interact with everything from the games we play to the tools we use at work. Designers of digital technology products no longer regard their job as designing a physical object?beautiful or utilitarian?but as designing our interactions with it.

#366 By (27.150.234.20|27.150.234.20) on 2014-08-13 23:09

¤ߤβgɤϕrWˤʤä¶ 3 ޤϤϤΤΥƥ ޥ ϥɥХå͡ϥ饹 B ޤ AB ʤˤääƤdz????xƤʤ礦ɤäȤʤϥɥХå եȺФޤFgǤϡ¤ȤΌޤ褦˥֥ɥեå å ` Colorblends ϾĵؤʾޤʤΥӥ򤷤ʤ褦˴_줿ɫˤǤr䤫ʡ˰Ǥեå å ` Colorblends ָȤɫΥΥ󥺤˼ޤ5 6 äޤڥ˩` `󡢥`΁_ʼ 0 ǡ`ϡ߁ʱOҕޤ
http://www.twkaha.org/dlfiless/casio/index.html

#365 By http://www.twkaha.org/dlfiless/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-07-27 22:04

<a href="http://www.fineartgems.com/`ȥХƷ--쥶`Ʒ-c-178_198.html"> 쥶`Ʒ</a>

#364 By http://www.poogan.com/-c-39.html (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-07-24 15:02

<a href="http://www.gailbremner.com/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%AB-dunhill-c-50.html">ҥ С</a>

#363 By http://www.castilloportraits.com/%E5%B7%A5%E5%85%B7-c-33.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-23 01:57

<a href="http://www.slackpocalypse.com/">饰 ޥå `ڥå</a>

#362 By http://www.andalucia-solrent.net/ե--c-181_188_189.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-20 15:43

<a href="http://www.gaoke88.com/%E3%82%B7%E3%83%81%E3%82%BA%E3%83%B3-citizen-c-92.html">CITIZEN 륿</a>

#361 By http://www.gaoke88.com/ (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-09 02:03

<a href="http://www.lukemillerbuchanan.com/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-c-30.html">`ڥå ֥ |</a>

#360 By http://www.laternerita.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-07-09 02:02

<a href="http://www.noblewolfstudio.com/">Х󥯥饤</a>

#359 By http://www.bonne-blonde.net/ (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-08 15:35

<a href="http://www.humeurencouleur.com/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8velvetlounge-c-8.html">http://www.humeurencouleur.com/%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8velvetlounge-c-8.html</a>

#358 By http://www.haulinbuttbbq.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-08 04:06

<a href="http://www.pursaklaremlak.com/%E3%82%AA%E3%83%A1%E3%82%AC-%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88-c-179.html">ᥬ rӋ</a>

#357 By http://www.2handporn.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-07 03:31

<a href="http://www.certifying-examination.com/Lؔ-c-268_272_277.html">Lؔ</a>

#356 By http://www.modernyachtjoinery.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-06 04:35

<a href="http://www.lensenergy.com/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-c-29.html">`֥饶` ϥ</a>

#355 By http://www.lensenergy.com/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A8-chloe-c-140_269.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-04 07:43

<a href="http://www.alberto-martorana.com/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-c-115.html">եåȤ</a>

#354 By http://www.searchforsex.net/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-dakota-c-39.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-03 23:53

<a href="http://www.doksa-nekretnine.com/">祤ȥޥå </a>

#353 By http://www.adultcreate.com/%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%86-c-9_32.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-03 19:57

<a href="http://www.mausworld.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%83%8F%E8%A1%8C-%E3%83%95-c-210_228.html">PORTER ֥åѥ`</a>

#352 By http://www.impulsdrogerie.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-03 13:56

<a href="http://www.china-julong.com/hello-kitty-c-221_244.html">Swarovski ָ݆</a>

#351 By http://www.dehuaky.com/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BAlone-ones-c-130.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-03 09:08

<a href="http://www.at-bg.com/new-balance-c-38.html">New Balance</a>

#350 By http://www.ctnotarypublic.com/-c-44_114.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-03 07:59

<a href="http://www.qqtridon.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%82%AB%E8%A1%8C-%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%82%B3-c-302_313.html">ݩ`` ` ?? `</a>

#349 By http://www.fordenvirodrive.com/%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%88%BF-c-265.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-03 03:23

<a href="http://www.lanescarrental.com/nicole-%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%AB-c-144.html">˥ å</a>

#348 By http://www.fnivab.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-02 23:06

<a href="http://www.futureaudience.com/ѥåȥå饷å-c-58_179.html">ѥåȥå饷å</a>

#347 By http://www.balkanstudio.com/2%E6%9E%9A%E8%B2%B7%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%AB%E3%82%82%E3%81%861%E6%9E%9A%EF%BC%81%EF%BC%9F%E5%90%8C%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA2%E6%9E%9A%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%80%8 (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-02 09:20

<a href="http://www.petplayingcards.com/">ɽһ󥿩`ʥʥ</a>

#346 By http://www.chinaabd.com/%E3%82%B7%E3%83%81%E3%82%BA%E3%83%B3-citizen-c-2.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-02 08:23

<a href="http://www.allenetiquette.com/christian-dior-ۤLؔ-c-311.html">Christian Dior ۤLؔ</a>

#345 By http://www.craluxlighting.com/-c-20.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-01 10:27

<a href="http://www.ustation21.com/%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-porsche-design-c-92_119.html">åɥ</a>

#344 By http://www.artofbigcats.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-01 08:55

<a href="http://www.fancygapdesigns.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-305.html"> ǥ DISCUS</a>

#343 By http://www.anna-sangra.com/ (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-01 00:28

<a href="http://www.wap-dog.com/%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC-von-zipper-c-383.html">VON ZIPPER FULTON</a>

#342 By http://www.petplayingcards.com/%E7%BE%8E%E5%AE%B9-c-187.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-30 19:53

<a href="http://www.trade-projects.com/ؔ-c-67_211.html">ؔ</a>

#341 By http://www.thinuser.com/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%AAbvlgari-%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-338_352.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-30 19:31

<a href="http://www.sakuracorp.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-48.html">TOUGH `</a>

#340 By http://www.tunokwe.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-34.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-30 09:07

<a href="http://www.bwmmlaw.com/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0-lime-c-250.html">饤 Хåؼ 2</a>

#339 By http://www.jamesdeandiamond.com/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-dakota-c-393.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-30 06:40

<a href="http://www.marthabyrne.net/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3-c-349.html">http://www.marthabyrne.net/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3-c-349.html</a>

#338 By http://www.rolmasz.com/ (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-06-29 22:01

<a href="http://www.greatbayboatsales.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%83%8F%E8%A1%8C-%E3%83%98%E3%83%9B-c-168_179.html">ݩ`` ` ? ٥å</a>

#337 By http://www.hoodia-know.com/luxman%E3%80%80%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E7%AE%A1%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%80%80cl38u%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%BA%97-%EF%BC%8C%E9%AB%98%E5%93%81 (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-29 19:28

<a href="http://www.huifupen.com/%E3%83%A9%E3%82%B2%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB-luggage-label-c-418_421.html">參Х 饲å`٥ ȥå</a>

#336 By http://www.huifupen.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-28 09:34